ictsai-h
2018 / 2 / 20

蔡依橙醫師

 

 

ictsai-h

 

 

講題

 

 

現職

  • 新思惟國際 創辦人 兼 策略長
  • 父親(女兒 11 歲、兒子 8 歲)

 

 

學歷

  • 陽明大學 臨床醫學研究所 博士
  • 陽明大學 醫學系 學士
  • 台中第一高級中學 數理資優班
  • 台中市 居仁國中 數理資優班
  • 南投縣 光華國小 數理資優班

 

 

經歷

 

 

附註

 

 

活動內容